Kopia av Volunteers%2520Collecting%2520T

PRODUKTER 

Nedskräpning är  en av vår tids största utmaningar. Bara i Sverige slängs det årligen en miljard cigarettfimpar på marken enligt Håll Sverige Rent. En enda fimp förorenar i sin tur två liter grundvatten. Då kan vi bara tänka oss hur många liter rent vatten världen över som bli otjänligt, bara på grund av att människor inte tänker sig för.

Det är där vi kommer in i bilden! Vi hjälper organisationer och kommuner att påminna våra invånare att tänka sig för och ge dem en knuff i rätt riktning.